Spánková apnoe – chrápání

Syndrom spánkové apnoe (SSA) je vážná porucha spánku. Postižený člověk opakovaně přestává dýchat, v důsledku toho se probouzí (až 100krát za hodinu), což narušuje kvalitu spánku.

Podle původu rozlišujeme 2 základní druhy:

  • Obstrukční spánková apnoe: dochází k relaxaci svalů, která uzavře dýchací cesty; tělo nemá dostatek kyslíku, mozek vyšle signál a dochází k probuzení
  • Centrální spánková apnoe: příčina v CNS; mozek nedává dostatečné signály dýchací soustavě; méně časté
  • může být i smíšená

Příznaky
Tělo při častých probuzeních, která nemusí pacient ani postřehnout, nedosáhne REM fáze. Z toho pramení nevyspalost, ospalost, ranní bolesti hlavy. Dalším vodítkem je náhlé probuzení doprovázené dušností nebo probuzení se suchými ústy a bolestí v krku, lapání po dechu nebo dočasná ztráta dechu. Člověk se syndromem centrální spánkové apnoe může i hlasitě chrápat. Mezi denní příznaky patří zejména snížení pracovní výkonnosti, časté usínání během dne nebo potíže s koncentrací a paměti.

Rizikové faktory
SSA může postihnout kohokoliv (pro porovnání se udává, že SSA trpí 2krát více mužů než žen). Rizikovou skupinou pro obstrukční spánkovou apnoí jsou lidé s nadváhou, lidé užívající alkohol, drogy, sedativa nebo kuřáci. U centrální spánkové apnoe hraje roli vysoký věk, onemocnění srdce a užívání opiátů.

Léčba
U lehčích forem SSA se doporučuje změnit životosprávu, omezit alkohol, zařadit do denního programu také pohyb. Pokud je však nemoc komplikována i jinými aspekty, nebo je lékařem shledána jako závažnější, může být pacientovi poskytnut dýchací přístroj s maskou, tzv. CPAP přístroj.