Dominika Onodi

Neuropsycholožka
Brief info

Vzdělání v oboru Neuropsychologie jsem získala na University of Central Lancashire, UK. Vždy mě zajímalo, jak funguje lidská mysl, co rozlišuje člověka od zvířete a jakým způsobem přemýšlíme a interagujeme s naším okolím. Během svého prvního roku studia Psychologie jsem byla fascinována tím, jak duševní procesy fungují a změnila svůj obor na Neuropsychologii, která na rozdíl od samotné Psychologie nabízí hlubší porozumění neurobehaviorálním potížím, kognitivním procesům a dalším poruchám mozku. V rámci studia jsem se podílela na výzkumu pro dětskou neurokognitivní laboratoř, kde jsme zkoumali vývojové poruchy jako například autismus nebo ADHD, a kde jsem získala certifikaci na práci s EEG a fMRI (magnetická rezonance používaná pro výzkum v neurovědě). Po dvou letech na britské univerzitě jsem se dozvěděla o možnostech výzkumu v USA a rozhodla se absolvovat roční výměnnou stáž v Kalifornii, kde jsem se převážně zabývala patologií duševních poruch. Jsem členkou (BPS British Psychology Society). Po dokončení bakalářského studia bych ráda pokračovala ve studiu duševních poruch a absolvovala kurz genetické medicíny v neurovědě, který nabízí univerzita v Tokiu.

 

Vzdělání a praxe
  • BSc (Hons) Neuropsychology, na University of Central Lancashire, UK
  • Roční výzkumná stáž na California state University San Marcos kde v rámci studia pracovala na výzkumu v behaviorální neurovědecké laboratoři a také tam absolvovala roční kurz klinické psychopatologie a biologie rakoviny
  • Během studia v UK po dobu 4 let dělala dobrovolníka pro vývojovou dětskou neurokognitivní laboratoř kde podstoupila trénink na EEG a fMRI